Nova etapa, nous reptes

Biocat va celebrar l’any 2016 el seu desè aniversari: en aquests deu primers anys l’entitat ha crescut en paral·lel al creixement del sector català de les ciències de la vida i de la salut. Aquests deu anys han marcat un punt d’inflexió no sols per a Biocat sinó també per a l’ecosistema, que ha assolit un alt grau de maduresa i compta ja amb més de 1.000 empreses –amb una nova companyia creada cada setmana- i més de 40 inversors internacionals que permeten que la recerca d’excel·lència que es fa a Catalunya estigui cada cop més aprop dels pacients.

I és justament aquest objectiu, convertir la recerca biomédica en solucions tangibles per als ciutadans, la gran prioritat que afronta Biocat en aquesta nova etapa. Per fer-lo possible, l’entitat compta amb una visió estratégica renovada focalitzada en la innovació i transferència en salut; aquest eix prioritari inclou nous projectes per potenciar la innovació i la competitivitat que han vist o veuran la llum durant 2018 i 2019.

La formació i el talent continua sent un altre eix estratègic per a Biocat, en el marc de la iniciativa Moebio, que des de 2018 compta amb un nou programa destacat: CRAASH Barcelona.

El tercer eix és el del coneixement i projecció del sector mitjançant tot un seguit d’activitats que queden reflectides al llarg d’aquesta memòria, i d’altres que no s’hi expliquen de forma explícita però que formen part de la tasca diària dels professionals de Biocat, com ara l’atenció als professionals del sector en tot tipus de consultes, la col·laboració en activitats organitzades per altres entitats de l’ecosistema –entre d’elles algunes iniciatives que no apareixen esmentades en altres apartats específics d’aquesta Memòria, com ara el Fòrum d’Inversió Healthcare liderat pel Col·legi de Metges de Barcelona o el programa Imagine Express 2017 impulsat per Otsuka- o la tasca de visibilització dels agents de l’ecosistema als mitjans de comunicació o a les fires i esdeveniments sectorials.

En els seus primers 10 anys, Biocat ha invertit més d’11 milions d’euros en programes i en més de 300 activitats organitzades que han reunit més de 20.000 assistents, 2.300 alumnes i 1.400 empreses i entitats. En l’àmbit empresarial, s’han accelerat 96 projectes i s’han generat més de 300 nous llocs de treball directes.

La BioRegió de Catalunya ha guanyat en aquests 10 anys reconeixement internacional amb la contribució de Biocat per potenciar i visibilitzar l’ecosistema, per exemple a través de fires i missions, iniciatives estratègiques com l’EIT Health o projectes comunicatius com el Directori de la BioRegió (www.catalanlifesciences.com) que compta amb més de 1.200 empreses i entitats catalanes, el web, la presentació sectorial o el butlletí mensual.

El canvi de direcció i orientació estratègica a l’entitat impulsarà l’arribada d’altres nous projectes a partir de 2018, per tal de donar un pas més enllà i avançar cap a l’escalat de la BioRegió.