Primer any de funcionament de la comunitat NEXTHEALTH coordinada per Biocat

Les Comunitats RIS3CAT, impulsades per la Generalitat a través d’ACCIÓ, són consorcis sectorials formats per empreses, centres tecnològics, universitats i agents d’R+D amb l’objectiu de desenvolupar durant 3 anys projectes transformadors amb alt impacte per a l’economia catalana. En aquest context, Biocat coordina des del 2016 la comunitat NEXTHEALTH: Solucions Multidisciplinàries per als Propers Reptes de Salut.

NEXTHEALTH està format per 5 projectes,  liderats per la Universitat de Barcelonal’Hospital Sant Joan de DéuEurecat, l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia i l’Institut Guttmann respectivament. El projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Biocat  elabora el cronograma conjunt de NEXTHEALTH, el calendari de reunions i el calendari de seguiment amb cada projecte, i manté un contacte continu tant amb els líders dels projectes com amb ACCIÓ per tal de fer seguiment del compliment d’accions, incidències i propostes de resolució, indicadors, seguiment pressupostari i previsió de justificacions, gestió de suggeriments i propostes dels membres de la Comunitat i suport en la cerca de finançament complementari. A més,  Biocat fa difusió de la Comunitat i promou l’assistència a actes informatius.

Tret de sortida i primers indicadors

Al 2017 Biocat va organitzar la primera assemblea de NEXTHEALTH, amb la participació de prop de 100 representants de les entitats beneficiaries de la Comunitat i d’altres entitats vinculades. També hi van assistir representants d’ACCIÓ i coordinadors d’altres Comunitats RIS3CAT.

Durant 2017, Biocat va convocar a més 3 reunions del Comitè Executiu, que té una incidència directa en la gestió i desenvolupament de la Comunitat i està format per l’Entitat Coordinadora, els líders dels 5 projectes de NEXTHEALTH  i un membre representant de cada projecte escollit pel líder. 

Alguns dels indicadors assolits durant el primer any de funcionament de la comunitat NEXTHEALTH són els següents: 64 entitats participants en el pla d'actuacions, de les quals 39 agents de recerca i 25 empreses 16 de les quals pimes; 8,3 milions d’euros d’inversió total en R+D+i i 2,95 milions en fons competitius aconseguits; 28 productes i tecnologies en desenvolupament, 7 assajos clínics/proves clíniques en curs o finalitzats i 40 participacions en assajos clínics/proves clíniques en curs o finalitzats; 225 professionals vinculats als projectes d 'R+D+i i 14 agents que contracten nou personal per a aquests projectes; 15 articles i 8 patents registrades.

A més de donar-li difusió als seus canals de comunicació, Biocat ha promogut la difusió dels projectes de la NEXTHEALTH en diversos escenaris, com ara BIO-Europe Spring, les jornades Lessons Learned, el Campus fHuturUp de Ferrer, BioJapan, REGMED EUROPE (Paris) i altres trobades internacionals.

 

Imatge de la primera assamblea de NEXTHEALTH

Els avenços de cada projecte

Alguns dels avenços concrets assolits per cada projecte durant el primer any de funcionament són:

ADVANCE(CAT): Aquest projecte impulsa una acceleradora per al desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya. En el primer any s’han fet 5 assaigs clínics de teràpies avançades, s’han aixecat quasi 1,5 M€ en projectes de recerca i s’han publicat 3 articles.

AMMIC: Aquest projecte impulsa una plataforma de desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en malalties minoritàries. Durant 2017 s’ha avançat en el desenvolupament clínic de teràpies per al Síndrome de Sanfilippo A, la Distròfia Miotònica tipus 1 i l’Adrenoleucodistrofia; s’han identificat nous possibles candidats a fàrmacs per al tractament de diverses malalties minoritàries i s’ha accelerat el desenvolupament preclínic d’altres molècules candidates; i s’ha preparat una base de dades i una guia per al descobriment i desenvolupament de noves teràpies  per a malalties minoritàries.

HL 4.0 - Hospital Líquid 4.0: Amb aquest projecte l’Hospital Sant Joan de Déu pretén aprofitar totes les dades de salut generades dins i fora de l’hospital i explotar-les amb sistemes de big data i anàlisi. En aquest primer any de projecte s’han definit les especificacions del sistema TIC.

INNOBRAIN: Aquest projecte vol consolidar Guttmann, NeuroPersonal Trainer®, una plataforma que treballa l’estimulació i rehabilitació cognitiva de persones amb deteriorament o dèficit cognitiu. Durant 2017 s’han analitzat els requisits en l’aplicació de diverses tecnologies com ara vídeo interactiu, tecnologies d'intel·ligència artificial o estratègies de monitorització de la rehabilitació i l'estimulació cognitiva amb electroencefalografia, entre d’altres.

NEXTCARE: Aquest projecte pretén desplegar a tota la xarxa sanitària de Catalunya serveis d’atenció integrada del malalt crònic en un marc de salut digital. Durant 2017, entre d’altres activitats, s’han publicat resultats sobre l’efectivitat del nou servei de prehabilitació quirúrgica a l’hospital Clínic, que es vol fer traslladar a d’altres hospitals i àrees de Catalunya, i s’ha iniciat el desplegament d’un programa integrat d’espirometria forçada que permet incrementar la precisió diagnòstica de les persones amb malalties respiratòries cròniques.