La BioRegió, per a tots els públics

Biocat treballa de forma molt activa per facilitar informació actualitzada sobre la BioRegió de Catalunya i els agents que la integren, tant les empreses com les entitats de recerca. Aquesta informació es trasllada als professionals del sector i el públic general a través de diferents canals de comunicació, sempre en tres idiomes –català, castellà i anglès– per tal d’arribar a una audiència diversa i contribuir al coneixement i projecció de la BioRegió en l’àmbit internacional.

Webs, xarxes socials i mitjans de comunicació són les principals eines de difusió de Biocat per divulgar l’actualitat de la BioRegió.

El web de Biocat, que s’edita en català, castellà i anglès, va rebre al 2017 un total de 200.891 visites de 103.945 usuaris únics, xifres que suposen un augment del 13,5% i del 23,46%, respectivament, en relació a l’any anterior. Destaca la consolidació del nou web de B·Debate, que va augmentar les visites i els usuaris únics en un 373% i un 412% respectivament en relació a l’any anterior després de la seva renovació a finals de 2016.

Durant 2017 es van publicar al web de Biocat més de 120 notícies, entrevistes i reportatges d’actualitat en cadascun dels tres idiomes. En aquest sentit, en el darrer trimestre de l’any es va iniciar una nova estratègia editorial per potenciar els continguts propis. La borsa de treball de Biocat s’ha consolidat com a referent del sector i continua sent la secció més visitada del web.

Al llarg de 2017 es van enviar un total de 243 comunicacions electròniques sobre activitats d’interès per al sector a més de 12.000 subscriptors, incloent 11 edicions de l’E-News mensual (trilingüe). Els lectors internacionals s’han incrementat de forma especialment destacada: la xifra de subscriptors que trien rebre les newsletters en anglès va pujar un 13%.

Referent a les xarxes

Biocat s’ha consolidat com un referent informatiu sobre el sector a les xarxes socials, on l’entitat desenvolupa una activa tasca de dinamització, difusió de continguts propis i redifusió de continguts generats per les empreses i entitats de recerca catalanes. En el conjunt de les seves xarxes socials, Biocat sumava al 2017 un total de 23.983 seguidors i els seus continguts van generar 2,9 milions d’impressions.

La xarxa amb més seguidors és Twitter, amb un total de més de 17.000 seguidors al 2017 als diferents comptes de Biocat en catalàcastellà i anglès i els de Moebio i B·Debate. La xarxa amb més creixement, però, és LinkedIn, on la xifra de seguidors va augmentar en més d’un 50% fins arribar als 6.886 seguidors entre la pàgina de Biocat a LinkedIn i la página de Moebio. Els continguts compartits en aquesta xarxa social van generar 383.089 impressions.

Font de dades i coneixement

D’altra banda, l’actualització permanent de dades del sector ha permès continuar ampliant el directori Catalan Life Sciences i recopilar la informació necessària per elaborar l’Informe Biocat 2017, que es va preparar durant l’any amb data prevista de publicació al darrer trimestre de 2018.

En aquest sentit, Biocat s’ha consolidat com un referent a l’hora de facilitar dades rigoroses i actualitzades sobre el sector. Biocat atén al llarg de l’any nombroses peticions de dades i informació per part d’altres entitats i dels mitjans de comunicació.

Pel que fa als mitjans, durant el transcurs del 2017 Biocat va obtenir un ressò mediàtic de 89 impactes en premsa escrita, 412 en premsa digital i 9 aparicions en Ràdio i Televisió. Des de Biocat s’està fent un esforç per tenir presència mediàtica internacional i durant 2017 es van aconseguir 11 impactes a mitjans estrangers, com ara el reportatge The BioRegion of Catalonia: What’s Behind the European Country with More Pharma Companies per Capita? publicat a l’edició impresa d’hivern d’IPI Pharm i en versió digital al gener de 2018.