Llistat d'activitats públiques 2017

Al llarg de 2017, Biocat va organitzar, col·laborar o participar en 116 activitats, de les quals 10 van ser sessions internacionals del programa B·Debate i 9 activitats de promoció del programa MOEBIO.

. Activitats que organitza, col·labora o en les quals participa Biocat.

. Activitat organitzada per B·Debate – International Center for Scientific Debate

. Activitat organitzada pel programa MOEBIO

Gener

Febrer

Març

biocat

Abril

Maig

biocat

Juny

moebio
biocat

Juliol

Setembre

Octubre

biocat
biocat

Novembre

biocat
biocat

Desembre

biocat